Disclaimer
In de VindeX worden de fluctuaties van Belgische aan- of verkoopprocessen van een aantal deelstukken van varkensvlees ingegeven. Ook kan men het aantal verhandelde stuks/kg op de Belgische markt ingeven.

De ontvangen fluctuaties én de verhandelde eenheden worden samen met de gegevens van de Meat IndeX verwerkt tot één eindresultaat en vervolgens gepubliceerd op de VindeXwebsite van Fenavian. Dit 100% gedigitaliseerde systeem kwam tot stand ism FEBEV, de mededingingsautoriteiten en bevoegde administratie (Landbouw & Visserij), die ook toeziet op het correct verloop hiervan.

Fenavian beheert met de grootste zorg de software waar de marktinformatie wordt ingegeven. Fenavian biedt op geen enkele wijze enige garantie over de juistheid of volledigheid van deze informatie, en kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van deze informatie en de eventuele onjuistheden ervan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de eventuele toepassing van deze marktfluctuaties.

Indien u vragen heeft, stuur een mail naar info@fenavian.be.